Dec

26

The harder…

the-harder

The harder you fall, the higher you bounce.
Doug Horton